Andrahandsuthyrning

Här hittar du information om vad som gäller för andrahandsuthyrning i föreningen Brf Lord Lambourne.

Börja med att fylla i ansökan om andrahandsuthyrning (formulär längst ner på sidan) och skicka till HSB på service.stockholm@hsb.se. Styrelsen får in din ansökan i HSBs portal och kan godkänna din ansökan där. Vi vill även ha referens och arbetsgivarintyg med i din ansökan för den tilltänkta hyresgästen. Andrahandsuthyrning får inte förekomma utan styrelsens skriftliga godkännande och i enlighet med vad som föreskrivs i föreningens stadgar. Det är inte tillåtet att hyra ut via en förmedling som exempelvis Airbnb. Föreningen tar ut en avgift på 477 kr per månad för 2024. För detaljer se föreningens stadgar. 

Efter att du har fått ett godkännande för andrahandsuthyrning

Vi är måna om att det ska fungera så bra som möjligt för alla parter vid en andrahandsuthyrning.

Tänk på att:

  • Du som ägare av bostaden är ansvarig för att informera hyresgästen inför tillträdet om regler, rutiner och förmåner med boendet i föreningen. Exempelvis vad som gäller med grillning, sophantering, cykel- /barnvagnsförvaring, felanmälan, bokning av bastu samt gemensamhetslokalen. Här hittar du våra Trivselregler och Välkomstinformation
  • Du som ägare är ansvarig för att hyresgästen följer reglerna.
  • Det är även du som hyresvärd som förser din hyresgäst med inloggningsuppgifter samt ger support vid behov.
  • Det är du som betalar avgiften till föreningen. Därför är det bäst att du betalar alla egna utgifter såsom avgift till föreningen, abonnemang eller dylikt och att din hyresgäst i sin tur betalar hyra till dig.
  • Löpande vidarebefordra relevant information ur nyhetsbrev etc till din hyresgäst.
  • Kontakta styrelsen@lordlambourne.se för att uppdatera porttelefonen med information om hyresgästen. Det är den som bor i lägenheten som skall stå i telefonregistret.

Tips! Prata med dina grannar och informera om att du ska hyra ut din bostadsrätt och lämna dina kontaktuppgifter. Då kan grannen höra av sig om något inte är som det ska, så slipper du få reda på det via föreningens styrelse.

Notera att det ej är tillåtet att hyra ut i tredjehand och din ansökan är personlig. Vid byte av hyresgäst behöver en ny ansökan skickas in.

Senast uppdaterad 2024-07-02 av Anna Källman.

Ansökan om andrahandsuthyrning

Besöksräknare

15 567 besökare sedan 2021-05-15