Trivselregler

Vi vill gärna i första hand se nedanstående regler som ”trivselregler”, positiva riktlinjer för samvaro, trivsel och värdesäkring av vårt gemensamma boende.

Men med det sagt ...

Rent formellt är reglerna dock tvingande och avsedda att förtydliga det som sägs i stadgarna. Om man negligerar dessa ordnings- och trivselregler kan man äventyra sitt medlemskap i föreningen.

1. Ansvar för ordningen

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar som delas av medlemmarna och styrelsen. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

2. Styrelsens uppgift

Styrelsen tar hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställer de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordnings- frågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset, och det måste du själv och övriga medlemmar i föreningen bidra till – alla boende är skyldiga att rätta sig efter de regler som uppställts.

Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar. Dessa trivselregler har beslutats av styrelsen den 14 september 2020 och ersätter tidigare regler.

3. För vem gäller reglerna?

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som är bostadsrättshavare: de gäller alla som har tillträde till din lägenhet – även övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende och anlitade hantverkare omfattas av reglerna. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

4. Vad händer om trivselreglerna inte följs?

Om reglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Men återigen vill vi betona att vi vill sätta positiva ramar för att vi alla ska trivas och bidra till en skön stämning i föreningen.

Har du frågor? Har du frågor eller tankar om något som tas upp eller saknas i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen@lordlambourne.se


Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Du som ägare av bostaden är ansvarig för att informera hyresgästen inför tillträdet om våra trivselregler, rutiner och förmåner med boendet i föreningen.

Viktigt! Parkeringsplatsen får INTE hyras ut i andrahand. Hyr du ut lägenheten i andrahand så får du säga upp garageplatsen och du (som är medlem i föreningen) är välkommen att ställa dig i kö för att åter få en plats när uthyrningsperioden av lägenheten är slut.

Se separat information om andrahandsuthyrning där du även har blankett för ansökan om uthyrning.

Grillning

Det finns ett stort och rymligt utekök på takterrassen på Tegeltrappans norra del samt en kolgrill på innergården. Grillning med gasolgrill får ske på terasser och Pergolans balkonger. Ingen grillning får ske på indragna balkonger (Tegeltrappan och Ateljén).

Sophantering

Alla behöver hjälpas åt att hålla snyggt i våra två soprum. Det finns en enkel regel. Släng endast sopor som kärlen är avsedda för. Det innebär att gamla möbler, porslin etc får du bli av med på annat sätt. Tips är att skänka/sälja i t ex någon av våra Facebookgrupper i Tollare alternativt ta sig till återvinningsstationen. Här hittar du alla kretsloppscentraler i Nacka med öppettider. Ok, det finns en regel till.... platta till alla kartonger innan du slänger dem så att det inte fylls upp så snabbt.

Förrådsutrymmen

I förrådsutrymmena är det enbart tillåtet att placera föremål i ditt eget förråd. Ingenting får förvaras i gången utanför.


Innergården/terrasserna

Njut av innergården och terrasserna! Plocka undan efter dig och tänk på ljudnivån framförallt efter kl 22.


Rökning

Det står lerkrukor på innergård, takterrasser och vid brukstorget, endast där får man fimpa.


När du har fest

Självklart vill vi ha fest men tänk på dina grannar och visa hänsyn. Har du en större fest förvarna dina grannar och lämna t ex ditt mobilnummer så att de enkelt kan skicka ett sms och hinta om det eventuellt är störande.


Störningar

Alla boende är skyldiga att visa hänsyn gentemot varandra för att alla ska trivas. Lagen ser strängt på störningar. Återkommande störningar kan i allvarligare fall vara orsak till att man förverkat sin bostadsrätt. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus, hiss, balkonger och gårdarna.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen.


Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar på innergården eller i fastigheten och inte heller rastas på innergården.


Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten

Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

För att i möjligaste mån undvika onödiga problem med våra avloppsstammar ska man visa aktsamhet med vad som spolas ner i avlopp och slask. Använd endast flytande rengöringsmedel samt slå några liter kokande vatten i avloppen någon gång. Observera att lägenhetshavaren oftast är ansvarig för åtgärd då de flesta stoppen uppstår före huvudstammen, oftast i vattenlåset.

Mindre förändringar får göras i lägenheten

Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, till exempel om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Är du det minsta osäker huruvida de förändringar du planerar att genomföra erfordrar styrelsens godkännande eller inte, bör du kontakta dem.

Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Alla entreprenörer ska till styrelsen lämna kopia på sin ansvarsförsäkring. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de kringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid, vardagar kl 8-18. Vid renovering eller ombyggnad som orsakar nedsmutsning i trapphus är du själv ansvarig för extra städning.


Brister i fastigheten?

Om du uppmärksammar någon brist avseende fastigheten, exempelvis fel på hiss, tvättmaskin eller förekomst av ohyra/skadedjur anmäler du det direkt. Alla kontaktuppgifter för felanmälan hittar du här.
Kontaktuppgifter sitter även i alla entreer. Senast uppdaterad 2021-09-29 av Lisa Anderberg.
Besöksräknare

15 568 besökare sedan 2021-05-15