Styrelsen tar hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställer de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset, och det måste du själv och övriga medlemmar i föreningen bidra till – alla boende är skyldiga att rätta sig efter de regler som uppställts. Se föreningens trivselregler och stadgar

Utöver styrelsen så har vi olika olika arbetsgrupper som jobbar med specifika projekt som exempelvis trädgårdsgruppen.

Välkommen att kontakta styrelsen via mejl på styrelsen@lordlambourne.se

Styrelsen och kontakt

Befattning Namn Ansvarsområde
Ordförande Anna Källman
Ledamot Amäni Radwan Kassör
Ledamot Thomas Eriksson
Ledamot Christian Karlsson Fastighet
Ledamot Max Rydberg Fastighet
Ledamot Ylva Preutz
Ledamot Ola Löfgren
Suppleant Sara Kvarby
Suppleant Corinne Rydberg
Anna Källman
Befattning Ordförande
Ansvarsområde
Amäni Radwan
Befattning Ledamot
Ansvarsområde Kassör
Thomas Eriksson
Befattning Ledamot
Ansvarsområde
Christian Karlsson
Befattning Ledamot
Ansvarsområde Fastighet
Max Rydberg
Befattning Ledamot
Ansvarsområde Fastighet
Ylva Preutz
Befattning Ledamot
Ansvarsområde
Ola Löfgren
Befattning Ledamot
Ansvarsområde
Sara Kvarby
Befattning Suppleant
Ansvarsområde
Corinne Rydberg
Befattning Suppleant
Ansvarsområde
Besöksräknare

15 569 besökare sedan 2021-05-15