Garagekö

Vi har totalt 64 garageplatser, varav 29 erbjuder laddning av elbil. Avgiften är 2000 sek/mån för vanlig plats och 2200 sek/mån + elförbrukning för elbilsplats.

Då efterfrågan på garageplatser är stor, både i vår förening och i övriga Tollare, så gäller följande regler:

* Vi hyr inte ut garageplatser till andra än medlemmar i Lord Lambourne.

* Vi accepterar inte att garageplatser hyrs ut i andrahand.

Medlemmar med behov av laddplatser har prioritet till laddplatser. Föreningen har som ambition att utöka antalet laddplatser.

* Då en plats blir tillgänglig så erbjuds platsen till den medlem som stått längst i kön. Om medlemmen har legitima skäl för att neka platsen erbjuds den vidare till nästa i kölistan.

Vi erbjuder också möjlighet till att förvara takbox eller kajaker ovanför sin garageplats där det är möjligt.

Antal köande 5
Första ködatum 2023-04-17
Längsta kötid 15 månader

Policydokument för kameraövervakning i garaget

Besöksräknare

15 568 besökare sedan 2021-05-15