Felanmälan

Felanmälan

Felanmälningar görs i förstahand direkt på formuläret på Forstenas hemsida. Bilder kan bifogas. Skriv in Lord Lambourne under föreningsfältet sedan är det en mall att följa. Skriv endast ett ärende per anmälan.

Telefon: 08-602 84 00  vardagar: kl 8.00 - 9.00

Jouranmälan vid akuta problem Telefon: 08-18 70 00, vardagar 16.00–08.00 samt helger och röda dagar. Numerena finns även i alla entreer. Vid arbeten i bostäder som utförs av jour står medlemmar själva för dessa kostnader. Medlemmar kan själva välja att använda annan entreprenör. Maskiner i egna hushållet står lägenhetsinnehavaren själv för då garantin nu är utgången. 
Jouren ska endast användas för att hantera speciellt svåra situationer som kan uppstå på och utanför vanlig arbetstid. Att använda jourtjänster är betydligt dyrare än att använda sig av hantverkare på arbetstid så därför bör du vara återhållsam med hur du använder jouren. Med det sagt så ska du inte vara rädd för att använda jouren när felet är akut.

Exempel på akuta problem:

 • VATTEN – Utströmmande vatten från t ex en brusten vattenledning.
 • AVLOPP – Totalt stopp, dvs ingen genomrinning eller risk för personskada (t ex
  halkrisk) eller ska på fastigheten.
 • EL – Brott på ledning eller helt strömlös lägenhet (ej pga nätavbrott) och/eller risk för
  personskada eller skada på fastigheten föreligger.
 • GLAS – Krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott föreligger.
 • SKADEGÖRELSE – Skada på fast egendom där risk för personskada eller
  inbrottsrisk föreligger.

Exempel på icke akuta problem:

VATTEN – Inget varmvatten, droppande kran, fuktinträngningar i lägenhet/trapphus.
AVLOPP – Vatten rinner långsamt, men ej stopp.
EL – Trasig säkring/eluttag.
GLAS – Sprucken glasruta.
VÄRME – Ingen värme i element.
STÖRNING – Festligheter hos granne.


Fel på hissen: Vi fel på hissen lämnar du en felanmälan till:

RC HISSSERVICE tel: 0771-22 77 00
  Senast uppdaterad 2021-09-29 av Lisa Anderberg.
  Besöksräknare

  15 567 besökare sedan 2021-05-15